Ponuka Ponuka


Špecializujeme sa na záchranu dát predovšetkým z pevných diskov HDD všetkých výrobných značiek, modelov a kapacít, ale nie je problém obnoviť dáta z akéhokoľvek dátoveho média, ako sú rôzne typy pamäťových kariet, USB kľúče, CD, DVD, diskety.

Obnova dát je možná hlavne z týchto operačných systémov a súborových systémov:
Windows – FAT, FAT32, NTFS
Mac OS – HFS, HFS+
Linux – Ext2,3,4, ReiserFS, XFS, ZFS
Solaris – UFS, ZFS
virtuálne systémy VMware
Ďalej obnovujeme dáta z raid polí všetkých bežne používaných typov ako RAID 0,1,5,10 takisto dátové úložiska typu NAS, SAN, Snap, X-Raid a iné.

Príčinu straty dát by sme mohli rozdeliť do dvoch kategórii: Logickú a fyzickú.

Logické poškodenie

Chyby v súborovom systéme, ktoré majú za následok znemožnenie prístupu a čítania súborov normálnou cestou. Chyby vo firmware, v servisných a zavádzacích stopách na platniach. Zmazanie súborov užívateľom alebo vírusom.

Fyzické poškodenie

Závady v elektronike, poškodenie čítacích hláv, zadreté ložiská, poškodenie povrchu platní. Záchrana dát z poškodeného disku je prevádzaná opravou alebo výmenou chybných komponentov. Napriek maximálnemu vynaloženému úsiliu je potrebné brať na zreteľ, že nie vždy a nie všetky dáta sa dajú obnoviť. Úspešná záchrana dát je závislá od typu a rozsahu poškodenia. Podstatnú úlohu hrá aj značka harddisku a konkrétny model, každy so svojimi typickými závadami. Všetky vyššie uvedené informácie majú vplyv na stanovenie ceny za obnovu dát. Bližšie info a nezáväzný formulár na kalkuláciu nájdete v sekcii Ceny . Firma DataReco taktiež poskytuje poradenstvo v riešeniach zálohovania dát.

Podmienky Podmienky


Zákazník súhlasí s tým, že firma DataReco je oprávnená diagnostikovať, analyzovať a identifikovať problémy média ako aj dát, alebo poskytovať ďalšie služby, ktoré môžu byť na žiadosť zákazníka. Po prijatí dátoveho média od zákazníka zapojíme primerané úsilie a vhodné nástroje a techniky pre ich analýzu. Po vykonaní diagnostiky Vám stanovíme konečnú cenu za obnovu dát, ktorá bude v rozmedzí sumy stanovenej pri predbežnej kalkulácii. Po dokončení práce zašleme podrobný zoznam adresárov a súborov v textovom súbore na e-mailovú adresu registrovanú u nás. Po obdržaní dohodnutého poplatku pre obnovu dát, budeme odosielať dáta na vhodnom dátovom médiu. Pri odstúpení od objednávky, ktorá bola úspešne dokončená, účtujeme storno poplatok vo výške minimálne 50% z dohodnutej ceny a prepravné náklady.

Uznanie daných podmienok.

Zákazník berie na vedomie a potvrdzuje, že dátové médium zaslané firme DataReco môže byť poškodené ešte pred našim prijatím. Aj napriek spracovaniu vašich pamäťových médií s najlepšou dostupnou technológiou a procesmi, môže dôjsť k zničeniu alebo ďalšiemu poškodeniu zariadenia, médiá a/alebo dát. DataReco vykonáva túto službu, so všetkými chybami, na Vaše vlastné riziko.

Dôvernosť a ochrana osobných údajov.

DataReco bude používať všetky informácie obsiahnuté v zariadení a/alebo médiach len za účelom obnovy dát a bude držať tieto informácie v prísnej tajnosti. DataReco zaistí primerané opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému užitiu vašich dát a údajov a neposkytne tieto informácie žiadnej tretej osobe, s výnimkou prípadu oprávneného zástupcu zákazníka alebo v súlade so zákonom.

Obmedzenie zodpovednosti za škody.

DataReco nenesie žiadnu zodpovednosť za ďalšie škody, ku ktorým môže dôjsť na zariadení zákazníka, médiach a/alebo dátach. Vezmite prosím na vedomie, že firma DataReco sa iba zaväzuje, že vynaloží primerané úsilie s použitím našej technológie a techník na obnovu dát, avšak nemôžeme sľúbiť ani zaručiť konkrétne výsledky. V žiadnom prípade DataReco nebude zodpovedná za akékoľvek nepriame škody vôbec.

Prehlásenie zákazníka.

Zákazník potvrdzuje, že je zákonným vlastníkom, a/alebo má právo držby médií, zariadenia a/alebo údajov poskytovaných firme DataReco pre obnovu dát a ich zber, spracovanie a prevod tohto zariadenia, médiá a/alebo dáta v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Platobné podmienky.

Zákazník týmto súhlasí, že zaplatí všetky sumy, ktoré boli dohodnuté do 1 týždňa po predložení konečnej faktúry, ktorá zvyčajne zahŕňa poplatky za služby a skutočné náklady konkrétnych súčasti, médiá atď. Všetky tieto sumy sú splatné pred poskytnutím obnovených dát zákaznikovi na náš bankový účet ak nebolo dohodnuté inak.

Dodržiavanie zákonov.

Účastník súhlasí, že táto zmluva sa riadi zákonmi a predpismi Slovenskej republiky. Priebeh každej záchrany sa riadi zákonmi, hlavne zákonom č. 428/2002 Z.z. a 513/1991 Z.z. Všetky kópie zverených dát, vyhotovené pre účel záchrany dát, sú o 14 dní po odoslaní k zákazníkovi nenávratne zmazané. Súhlasíte, že budete dodržiavať všetky platné zákony.

CenyCeny


Pri záchrane dát sa nedá jednoznačne určiť cena vopred, pretože na jej výšku vplýva veľmi veľa faktorov, ako značka a model disku, kapacita, druh poškodenia atď.

Pri logických poškodeniach sa pohybuje cena za obnovu dát od 50 €.
Pri fyzických poškodeniach média je cena od 150 €.
Cena za záchranu dát z RAID polí začína od 200 €.

Výslednú cenu v tolerancii ± 25 € Vám budeme vedieť určiť po vyplnení kontaktného formulára nižšie.

Zadaním svojich údajov prejavujete svoju slobodnú vôľu poskytnúť nám svoje údaje za účelom zaslania cenovej kalkulácie. Poskytnuté údaje nebudú použité na marketingové a reklamné účely, ani postúpené tretím stranám. Na požiadanie budú vaše zadané údaje odstránené z našej databázy. Formulár vyplňte čo najpresnejšie, uveďte všetky dostupné údaje.

PostupPostup


Či už sa jedná o logické alebo fyzické zlyhanie vášho disku, prestaňte ho ihneď používat pretože šanca na úspešnú obnovu rapídne klesá. Vyvarujte sa takisto spúšťaniu programov scandisk a checkdisk, ktoré pravdepodobne môžu napáchať ešte viac škody a skomplikovať obnovu dát. Na základe vašich vložených údajov Vám bude e-mailom zaslaná cenová kalkulácia. V prípade, že sa rozhodnete využiť naše služby urobte nasledovné.

Vypnite počítač a vymontujte harddisk, pokiaľ sa jedná o notebook a neviete ako disk vybrať, je možné notebook po dohode poslať celý.

Dôkladne zabaľte disk, aby sa pri prevoze zabránilo poškodeniu. Použite vhodné obalové materiály ako bublinková fólia, molitan a podobne. Vložte do kartónovej krabice spolu s číslom zakázky a vašimi kontaktnými údajmi. Takisto je vhodné pribaliť adekvátne médium/disk na uloženie vašich obnovených dát. Pošlite Slovenskou poštou alebo kuriérom. (Nevyzdvihujeme síce médiá zdarma ale máte istotu, že cenu v kalkulácii dodržíme).

V deň keď obdržíme Váš disk vykonáme diagnostiku a stanovíme finálnu cenu za obnovu dát, ktorá sa už nebude navyšovať bez ohľadu na to aké a koľko náhradnych dielov a komponentov sa použije.

Originálny disk bude po dokončení práce opatrený firemnou nálepkou, aby ste si mohli uplatniť záruku, ak nie je starší ako 2 roky.

Po obnovení dát Vám vygenerujeme a pošleme zoznam-štruktúru adresárov a súborov, ktoré bolo možné zachrániť.

Ak nebolo možné obnoviť 100% užívateľských dát dostanete adekvátnu zľavu. V prípade neobnovenia žiadnych dát neplatíte nič.

Pozriete si zoznam a dáte nám vedieť, ktoré súbory požadujete skontrolovať či su validné a dajú sa otvoriť, hlavne pri logických poškodeniach disku.

Keď budete s výsledkom spokojní vyberiete si akým spôsobom chcete svoje dáta naspäť. Externý disk, DVD a podobne.

DataReco Vám pošle faktúru, ktorú uhradíte na náš bankový účet.

Počkáte na svoje dáta.

Po dobu 14 dní od odoslania média s vašimi obnovenými dátami uchováme bitovú kópiu vášho poškodeného disku a dáta, ktoré boli obnovené. Po tomto termíne budú nenávratne prepísané.

Kontakt

Kontakt


Adresa:

Miroslav Kožienka – DataReco

Jána Petrikovicha 6

03601 Martin

 

 

Mobil:

+421 944 250 032

 

Email:

[email protected]

 

 

Website:

www.datareco.sk

 

DataReco QR